Arhitektonski natječaj - dječji muzej Louisville, SAD

Koncept je bio stvoriti inspirativnu arhitekturu u kojoj će djeca razvijati maštu, rado provoditi vrijeme, učiti i igrati se. U krug, simbol cjelovitosti, sigurnosti i savršenstva, je ugrađen dječji svijet. U podrumu muzeja je smještena garaža, u prizemlju su administrativni prostori, multifunkcionalna dvorana te info pult. Glavna vertikalna komunikacija je kružna rampa. Sadržaji za djecu su raspoređeni po katovima sukladno dječjoj dobi. Izmicanjem krugova po etažama stvorene su vanjske terase s vrtovima. Na krovu se nalaze prostori za igru, vrtovi, restoran...